Общи Условия

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "Иновейшън Уъркс" ЕООД (собственик на zatelefona.bg), наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн zatelefona.bg (наричани за краткост "сайт").

Тези условия обвързват всички потребители.

С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на zatelefona.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези "Общи условия". 

"Иновейшън Уъркс” ЕООД е дружество, регистрирано на територията на Република България, със седалище на управление гр. София и ЕИК: 202510331.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина zatelefona.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С влизането си в Интернет магазинът, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на zatelefona.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на zatelefona.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона "Потвърди" във Формата за плащане, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Количката“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При потвърждението е сключен договор.
5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

 

II. ДОСТАВКА

 

7. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката или ТЪРГОВЕЦА сам осигурява гаранция.

 

IV. ЦЕНИ


9. Цените, посочени на сайта не включват транспортиране до клиента освен ако поръчката няма безплатна доставка, което се случва при достигане на по-висока стойност на поръчката. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

За да осигурим спокойствието ви докато пазарувате от zatelefona.bg, създадохме следните условия за връщане на продукти:

10. По време на процеса на получаване на колета от куриера, вие можете да помолите куриера да изчака, докато отворите, проверите и тествате продуктите и ако продуктите не изпълнят очакванията ви, можете да върнете част от пратката или цялата такава на куриера, като транспортните разходи за доставянето и връщането на пратката се поемат от клиента освен ако няма предпоставки за рекламация или не е констатирана разлика между поръчаните и доставени продукти. 

11. В 14-дневен срок от закупуването на артикула можете да се свържете с нас и да върнете продукта във вида в който е закупен (с ненарушена опаковка, всички упътвания и документи, придружаващи продукта, както и самия продукт, чиято здравина и цялост не е нарушена) и ще възстановим парите ви, като в този zatelefona.bg не покрива разходите за връщането на пратката, куриерските разходи при приемането на пратката от клиента също остават за негова сметка. Връщането на продукта става чрез куриерска фирма Еконт или Спиди. 

12. При проблеми, появили се в гаранционен срок, които не са причинени от груба или от употреба различна от предназначението на продукта, можете да се свържете с нас и съгласно гаранционните условия ще заменим/ремонтираме продукта или ще възстановим парите ви. Служителите на zatelefona.bg могат да поискат снимка на повредената или дефектна част от продукта. В този случай транспортните разходи по връщането се поемат от zatelefona.bg. Куриерските разходи при приемането на пратката от клиента остават за негова сметка. Връщането на продукта става чрез куриерска фирма Еконт или Спиди

* zatelefona.bg има право да променя условията за поемане на куриерските услуги според конкретния случай на връщане на пратката. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

13. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина zatelefona.bg.

14. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
15. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

16. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата zatelefona.bg.

17.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от zatelefona.bg услуги; 
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
•    да не извършва злоумишлени действия; 
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез zatelefona.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
17а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

18. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
19. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на zatelefona.bg.
20. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез zatelefona.bg.
20а. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

21. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

22. ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

23. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@zatelefona.bg ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

24. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

25. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството "Иновейшън Уъркс" ЕООД, създател и собственик на Интернет магазина zatelefona.bg, е регистрирано в Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД) като администратор на лични данни. 

Обработка и защита на лични данни

Чрез попълването на данните в регистрационната форма за създаване на акаунт или правейки поръчка, независимо дали е чрез сайта, електронно съобщение или по телефона, потребителят декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат обработвани и включени в базата данни на Иновейшън Уъркс ЕООД, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат използвани за целите на Общите условия и описаните в тях клаузи.

Иновейшън Уъркс ЕООД има задължение да не разкрива никаква лична информация за потребителите и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато за това има налично основание в рамките на законовите разпоредби.

Всеки потребител има право на достъп до отнасящи се за него, и обработвани негови лични данни. В случай, че потребителят желае да получи достъп до информация е необходимо той (потребителят) да изпрати писмено заявление/молба или електронно съобщение до Иновейшън Уъркс ЕООД до посочените в Контакти данни за коренспонденция.

Всеки потребител има правото да промени или изтрие личните си данни като подаде писмена молба до посочените в Контакти данни за коренспонденция.

Всеки потребител има правото на подаване на жалба до Комисията за защита на личните данни с интернет адрес https://www.cpdp.bg/.

Повече за Закона за защита на личните данни бихте могли да научите на официалния сайт на Комисията за защита на личните данни с интернет адрес https://www.cpdp.bg/.

Видове лична информация, която събираме

Публична информация, предоставена от вас:

 • информация от регистрационната форма
 • съобщения, изпратени от вас

Лична информация, която сте предоставили:

 • настройки и административни данни, като вашето потребителско име и парола

История и логове

 • време, дата и адрес на уеб страниците, които сте посетили
 • адресът на подобните уебстраници
 • търсенето, което извършвате в сайта
 • техническа информация за вашия интернет браузър и компютър
Цели, за които използваме вашите лични данни

Ние използваме вашата лична информация за:

 • изпълняване на поръчки, направени в онлайн магазина
 • упражняване на обща потребителска администрация
 • Ви изпраща съобщения за уебсайта, както и други продукти и услуги
 • разследва измами и нарушения
 • да генерира анонимна статистика за (потребителите на) уебсайта, да подобри уебсайта
Срок и местоположение на съхраняване

zatelefona.bg прилага следните условия за съхранение:

Информация, предоставена от вас: съхранявана докато не изтриете тази информация или вашия акаунт. 

История и логове: съхраняват се до 6 месеца след създаването на съответната история или събитие.

Бисквитки: бисквитките, които се използват в този сайт имат максимална продължителност от 120 дни.

Как вашите лични данни се предоставят на трети лица

Трети лица имат достъп до информацията, която сте предназначили за публична употреба при условията, посочени във вашата декларация за поверителност.

Ние мразим спама колкото и Вие. Вашата електронна поща никога не се предоставя на трети лица.

Не предоставяйте личните си данни на трети лица, освен ако не им дадете изрично разрешение за това.

Въпреки това, можем да предоставим достъп до личните Ви данни в случай на незаконна употреба или когато получим нареждане от органите на реда.

Кукита

Уебсайтът използва бисквитки, за да Ви разпознае като потребител на уебсайта и да улесни навигацията в сайта.

Можете да изключите бисквитките във вашия интернет браузър, въпреки че някои части на уебсайта ще престанат да функционират нормално.

Вашите права

Можете да получите безплатен достъп до вашите лични данни (и да ги редактирате или да помолите да бъдат редактирани, където това е необходимо).

Можете да предпочетете вашите лични данни да не се използват за директни маркетингови цели.

 

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

 

27. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

28. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата zatelefona.bg на своя компютър или мобилно устройство.

29. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

30. Интернет магазина  zatelefona.bg е собственост на ТЪРГОВЕЦА – “Иновейшън Уъркс” ЕООД.

31. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.