Програма Напиши Отзив


След като поръчката бъде доставена на клиента, той ще получи еднократен email със списък на продуктите, които е закупил и ако остави отзив на един или повече от тях, ще получи код за намаление в размер на 5%.


Уточнения:


  • Кодът за намаление е уникален за всеки клиент и се изпраща по email или друг начин
  • За да може да бъде идентифициран клиентът, който е оставил отзива и да получи намалението, е необходимо в отзивът да напише имената с които е направена поръчката
  • Максималният процент намаление достигнат от отзиви за една поръчка е 5% и важи за срок от една година
  • Максималният процент на отстъпка който може да бъде достигнат чрез програмата Напиши Отзив, Лоялен Клиент  и други лични отстъпки е 15%.


Във всеки продукт може да се напише отзив като се отвори раздел "Отзиви" под информацията за продукта.